Explicarea (video a) desfășurării proscomidiei

Rânduiala de pregătire a Darurilor în vederea săvârșirii Sfintei Liturghii poartă numele de Proscomidie. Săvârșită de preot în altar, la proscomidiar, aceasta rămâne în desfășurarea ei concretă cvasi-necunoscută poporului credincios. Din rațiuni de ordin catehetic, oferim această înregistrare în nădejdea facilitării unei mai bune înțelegeri a sfintei liturghii, premisă pentru o mai profundă participare a credinciosului la aceasta din urmă.

Explicarea sfintei proscomidii : 

O completare a explicării proscomidiei cu exemple din săvârșirea sfintei liturghii :

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *