Showing 10 Result(s)

2014. Pe coasta versantului care adăpostește grota sfântului Athanasie, la întâlnire cu icoana Maicii Domnului la care s-a rugat sfânta Maria Egipteanca

Coborând vreme de câteva minute versantul care se sprijină pe mare, pe trepte de piatră astăzi relativ îngrijite, descoperi grota sfântului Athanasie Athonitul.  Întâlnirea cu natura, în acest loc purtător de binecuvântarea de Sus a sălășluirii celor ce au fugit de lume pentru ca să fie mai aproape de Dumnezeu (paradoxal pentru unii, aceasta ni-i apropie, prin …

Explicarea (video a) desfășurării proscomidiei

Rânduiala de pregătire a Darurilor în vederea săvârșirii Sfintei Liturghii poartă numele de Proscomidie. Săvârșită de preot în altar, la proscomidiar, aceasta rămâne în desfășurarea ei concretă cvasi-necunoscută poporului credincios. Din rațiuni de ordin catehetic, oferim această înregistrare în nădejdea facilitării unei mai bune înțelegeri a sfintei liturghii, premisă pentru o mai profundă participare a …

2012. Sfânta Tradiție a Bisericii – mărturie și tâlcuire. Pr. Marc Antoine Costa de Beauregard

I. Parabola semănătorului : acum este momentul de a ne lăsa cultivați de Dumnezeu! (introducere) Episcopul Marc Alric ne adresează cuvânt [FR] :  II. Cum să ne schimbăm? Acceptând darul Sfintei Tradiții pe care Domnul ni-l face.Trebuie să mărturisim Ortodoxia pentru ca acest dar divin să fie cunoscut de toți ! Iată mărturia părintelui Marc Antoine Costa de Beauregard despre …

Frumusețe și Dor

Într-o seară, la o vecernie, am simţit acut că frumuseţea doare. Doare pentru că am văzut-o şi am simţit că nu e a mea, nu îmi aparţine; pentru că doar am întrezărit-o şi între-simţit-o. Dincolo de durere e însă nădejde. Cred că o voi și o vom vedea într-o bună zi în întregime, altfel nimic nu …

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Or­todoxă de pretutindeni prăznuiește pe Cuvioasa Maică Parascheva. În chip deo­sebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de bine­cu­vân­ta­re și însă­nă­to­șire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să …

Ce înseamnă să fii ortodox?

Să te străduiești să întrupezi în viața ta Sfânta Tradiție a Bisericii în autenticul ei. Între creștinismul primului mileniu (consfințit prin cele 7 Sinoade Ecumenice) și Ortodoxia de astăzi nu există nici o diferență. Când vorbim de Ortodoxie vorbim de puterea sfințitoare a creștinismului fidel Sfintei Tradiții a Bisericii. Crestinismul autentic nu poate fi trăit decât …

Viața Sfintei Genoveva din Paris

Sfânta Genoveva s-a născut în 422 în satul Nanterre de lângă Paris. Sfântul Gherman din Auxerre (prăznuit pe 31 iulie), în drum spre Anglia impreună cu Sfântul Lup din Troyes (prăznuit pe 29 iulie), a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra copilei de numai șapte ani şi le-a spus părinţilor ei că aceasta fusese aleasă pentru …