Showing 8 Result(s)

2015. Despre cultivarea noastră duhovnicească prin intermediul Serilor filocalice

Care este demersul nostru? Mărturia creștină este pur și simplu o constatare : problema culturii este atât de importantă încât Dumnezeu nu o lasă în întregime pe umerii omului. Aici regăsim una din intuițiile fundamentale ale ieromonahului Rafael Noica. Continuând să fie învățat de părintele său duhovnic, arhimandritul Sofronie, călugăr ortodox ce a trăit în …

2015. Pr. Constantin Necula: Viața în Hristos în teologia Triodului (ciclul Serile filocalice)

In seara de 17 februarie 2015, părintele Constantin Necula ne-a făcut bucuria de a participa la seara filocalică din Cripta St.Sulpice. Părintele Necula este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”din Sibiu. Tema discuției a fost aleasă în legătură cu perioada de pregătire înainte de Postul Sfintelor Paști.Triodul este cunoscut atât ca o carte de cult, cât și ca …

2014. Virgiliu Gheorghe la Paris ca răspuns la invitația parohiei noastre

Fără îndoială că Virgiliu Gheorghe, biofizician, doctor în bioetică al Universităţii Aristotel din Tesalonic și autorul cărților “Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem sa ne desprindem de televizor”, “Știinta și războiul sfârșitului lumii. Fata nevăzută a televiziunii”, “Efectele televiziunii asupra minții umane” și “Pornografia, maladia secolului XXI” este un nume larg mediatizat în …

Despre rugăciune. Un material video excepțional cu pr. Sofian Boghiu

La aproape zece ani de la trecerea la Domnul a părintelui Sofian Boghiu (mănăstirea Antim, București), am prilejul să scot din arhiva personală o înregistrare de excepție la una din conferințele ASCOR cu acest minunat căutător al lui Dumnezeu prin practica rugăciunii inimii. Părintele Sofian a odihnit atâția în timpul vieții, iată că acum o face și …

Pr. Paisie Toma – Despre paza gândurilor (ciclul Serile filocalice)

Introducere Paza de gândurile vătămătoare aduce curăție în minte și în inimă. Repere privind căile de îmbunătățire a lucrării noastre lăuntrice de pază a gândurilor le găsim în mod special în Filocalie. Studiind scrierile asceților creștiniMarcu Ascetul, Evagrie Ponticul, Diadoh al Foticeii, Nil Ascetul, Maxim Mărturisitorul, ca şi Sfânta Scriptură, părintele Dumitru Stăniloae sintetizează : …

Pr. prof. Vasile Vlad – Viața duhovnicească și imaginația (ciclul Serile filocalice)

Introducere Reprezintă imaginația o componentă dorită pentru viața duhovnicească ? Care este impactul imaginației în practica rugăciunii ? Cuvinte privind duhovnicia și imaginația Părinte, am o nedumerire referitor la imaginaţie. Pentru rugăciune e clar că nu trebuie să ai nici o ima­ginaţie, dar spunea un duhovnic că nici atunci când vorbeşti despre cineva să nu-ţi închipui persoana re­spectivă, …