Showing 3 Result(s)

Părintele Dumitru Stăniloae în Telegraful român împotriva incinerării. Atât de frumos…

Un fost ministru şi profesor universitar, Trancu-Iaşi, murind, a lăsat să fie incinerat, fiind întovărăşit la crematoriu de numeroşi foşti şi actuali miniştri, de profesori universitari şi de o mare mulţime de intelectuali şi de studenţi. S-au ţinut cu ocazia aceasta cuvântări, scoţându-se în relief personalitatea celui ce avea să fie peste câteva minute mistuit …

Nu există slujbă ortodoxă de incinerare, ci DOAR de înmormântare!

Cu durerea celui care a întâmpinat deseori cererea de nimicire finală a celui săvârșit din această viață, atrag atenția asupra incompatibilității practicii de incinerare cu viața creștină. Argumentele mercantile (trimiterea mai ieftină a trupului în țară prin incinerare, etc) nu pot valida distrugerea prin foc a ceea ce suntem și am hrănit prin Sfintele Taine toată …