02 10 2012: Mărturie ortodoxă la Cluj și la Iași

Participarea fiecăruia dintre noi în parohie implică două axe fundamentale pentru viața sa întru Hristos : trăire și mărturisire. Trăim viața liturgică specifică Ortodoxiei, și propunem, prin prisma acesteia și cu forța izvorâtă din ea, o mărturie personală care poate merge de la simpla prezență a noastră, pe cât posibil, rugătoare, în mijlocul celorlalți din societatea în care ne ducem existența, și până la cuvântul explicit invitând la gustarea și descoperirea frumuseții împlinitoare de care noi deja ne împărtășim. Mărturisim pentru a da posibilitatea și altora să descopere esențialul care poate veni în viața noastră doar prin Hristos.

În perioada 2 – 9 octombrie 2012 am fost la Iași și Cluj tocmai întru posibilitatea și bucuria unei astfel de încercări de mărturie. Întrucât acolo unde intervin o fac specificând parohia de unde vin, mărturia mea poate fi văzută ca rezultat concret al duhului și modului de viață pe care îl construim noi toți aici în parohie. Este întrucâtva ieșirea parohiei noastre spre mărturisire în afara spațiului parohiei …

Miercuri 3 octombrie :

Intervenție +  moderare masă rotundă la Congresul « Ernest Ungureanu » „Knowledge and Faith – Present and Perspectives” privind relația dintre teologie și știință (http://issuu.com/theologieetscience/docs/program_congres_iasi_octombrie_2012 )

Contribution pr. Răzvan Ionescu – Paris [FR]

Recenser les différentes attitudes des Pères de l’Eglise à l’égard des savoirs philosophiques ou scientifiques au cours des siècles nous permet de faire aujourd’hui la synthèse de leur approche. Celle- ci, en tant qu’expression d’une compréhension propre à la vie ecclésiale, les a conduits à une affirmation fondamentale, qui se laisse entrevoir comme un fil rouge traversant toute leur réflexion. Il s’agit de la distinction des compétences entre les démarches de connaissance propres à la théologie, et à la science. Cette distinction nous semble avoir reçu son fondement théologique le plus explicite lorsque la théologie palamite a insisté sur la distinction entre les énergies incréées divines et les énergies créées. Nous nous proposons en ce qui suit de découvrir l’importance de cette distinction, et sa place dans la réflexion théologique de l’archimandrite Sophrony Saharov.

Opérer la distinction de compétences entre la connaissance théologique et la connaissance scientifique, constitue une démarche de théologie véritable et importante pour plusieurs raisons. La première, c’est que le chrétien peut ainsi mieux se situer par rapport à l’objectif de sa vie en Christ, qui est l’acquisition de la grâce de l’Esprit Saint, et ceci est essentiel dans un monde où le mode d’acquisition des savoirs le plus répandu est celui des sciences. Connaître donc précisément l’identité de la démarche théologique l’aide à mener sa vie de façon à être attentif à son vrai but final, tout en évitant méthodologiquement toutes sortes de confusions entre vraie et fausse spiritualité. La deuxième raison, conséquente, est que le chrétien doit être averti contre le risque d’intrusion du rationalisme dans la théologie, intrusion qui amène celle-ci à faillir à sa vraie compétence. La troisième raison est la possibilité pour lui de découvrir ainsi que le combat spirituel des Pères de l’Eglise, des plus anciens temps et jusqu’à nos jours, est centré sur l’affirmation de la possibilité de déification de l’homme. Et celle-ci ne peut être atteinte sans un rude combat contre l’ennemi le plus dangereux qui est l’orgueil, lequel s’insinue à travers l’intellect de l’homme moderne, comme sur un chemin privilégié, et parfois sous le masque apparemment inoffensif d’une démarche qui se prétend d’ordre scientifique.

Contribuţie pr. Răzvan Ionescu – Paris [RO]

Evaluarea diferitele atitudini ale Părinților Bisericii față de cunoștințele de ordin filosofic sau științific de-a lungul timpului ne permite astăzi o sinteză a demersului acestora. Acest demers, în calitate de expresie a unei înțelegeri proprii vieții Bisericii, a condus la o afirmație fundamentală care străbate ca un fir roșu gândirea patristică, și anume, distincția la nivel de competențe între cunoașterea proprie  teologiei  și  cea  proprie  științei.  Această  distincție  ne  pare  a  fi  primit  fundamentarea  sa teologică cea mai explicită prin teologia sfântului Grigorie Palama care insistă pe distincția între energiile necreate dumnezeiești și energiile create. Propunem descoperirea acestei distincții, locul său în cugetarea teologică a arhimandritului Sofronie Saharov, un om cu viață sfântă a zilelor noastre.

A opera distincția de competențe între cunoașterea de ordin teologic și științific constituie un demers teologic autentic, important din mai multe puncte de vedere. Întâi de toate pentru că creștinul se poate situa mai judicios față de obiectivul vieții sale în Hristos, care este dobândirea prezenței Duhului Sfânt în el, într-o lume în care modul de achiziție de cunoaștere prin excelență este cel științific. A înțelege identitatea teologiei ca formă de cunoaștere ajută în a parcurge etapele vieții în atenție față de adevărata împlinire umană, evitând la nivel metodologic confuziile posibile între adevărata și falsa spiritualitate. În al doilea rând, creștinul trebuie să fie avertizat asupra riscului intruziunii raționalismului care lipsește teologia de reala sa competență și putere de pătrundere. În al treilea rând, trebuie descoperită lupta duhovnicească a Părinților, de la cei mai de demult la cei actuali, care este centrată pe posibilitatea reală de îndumnezeire a omului. Această luptă demască orgoliul cel atât de fin insinuat și în cugetarea omului contemporan adesea sub masca pretențiilor de științificitate.

Program congres Iaşi octombrie 2012 [RO]

Joi 4 octombrie :

Interviu video pentru www.pemptousia.ro privind relația dintre teologie și știință

Conferință , Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, « Tânăr și neliniștit, dar în Hristos »

Podcast Doxologia: 

http://www.doxologia.ro/video/conferinte/tanar-nelinistit-dar-intru-hristos

http://www.doxologia.ro/cuvinte-cheie/pr-razvan-andrei-ionescu

http://www.doxologia.ro/actualitate/arhiepiscopia-iasilor/tanar-nelinistit-dar-intru-hristos)

Sâmbătă 6 octombrie :

Conferință, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, « Între spiritul academic și duhul Bisericii »

https://www.ascorcluj.ro/2012/10/16/conferinta-intre-spiritul-academic-si-duhul-bisericii/

http://vremurivechisinoi.blogspot.fr/2012/10/conferinta-intre-spiritul-academic-si.html

Duminică 7 octombrie :

Interviu Radio Renașterea

Întâlnire la biserica studenților din Cluj cu tinerii, după vecernie, întrebări și răspunsuri :

Imagine din biserică :

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, a fost foarte frumos și am simțit din plin dragostea celor care ne-au invitat și găzduit.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *