2015. Repere privind participarea la liturghie în parohia noastră

[articol reactualizat 19/10/2015]

Sfânta Liturghie este slujba principală și centrală a Bisericii Ortodoxe. « Este slujba în cadrul căreia se reactualizează în biserică, în chip nesângeros, jertfa Mântuitorului Hristos pe Golgota prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt. În cadrul Liturghiei, darurile de pâine și vin, prezentate de credincioși la altar, vor fi prefăcute prin invocarea Duhului Sfânt în Trupul și Sângele lui Hristos, care se vor oferi credincioșilor, după porunca Mântuitorului, spre iertarea păcatelor și spre viata de veci »1

Sfânta Liturghie este o participare la Cina cea de Taină, este o « taină în care ne împărtășim euharistic (nesângeros) din Trupul și Sângele Mântuitorului » 1

În general, Liturghia în parohia noastră are loc marți și joi la ora 7:00, sâmbăta la ora 9:00 si duminica la ora 10:00. Pentru informații actuale puteți accesa calendarul online al parohiei.

Sfânta Liturghie este compusă din trei părți: Proscomidia (sau Prothesis), slujba de pregătire a Sfintelor Daruri, Liturghia catehumenilor, numită și Liturghia Cuvântului, în timpul căreia sunt citite și comentate fragmente din Sfânta Scriptură, Liturghia credincioșilor, uneori numită și Liturghia euharistică, pe parcursul căreia Darurile de pâine și vin sunt aduse și sfințite. 2

Lista cu numele celor vii și ale celor morți care vor fi pomenite la proscomidie (pomelnicul), și prescura (pâinea) din care se va scoate câte o părticică pentru fiecare persoană pomenită, rostindu-se pentru acea persoană o rugăciune, pot fi aduse înaintea începerii Liturghiei, cel mai târziu până la ieșirea preotului cu cinstitele daruri.

Părticelele de prescură vor participa în Sfântul Potir cu rugăciunea: « Spală Doamne păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstit sângele Tău ». De aceea, din momentul în care Darurile pregătite sunt purtate în procesiune (vohod) și se intră prin ușile împărătești nu se mai pot aduce prescuri, iar pomelnicele se pun într-un coșuleț la intrarea în altar.

Duminica, lumânările și prescura se pot cumpăra de la masa pregătită la intrarea principală. În timpul săptămânii, lumânările se pot cumpăra din coșulețul așezat lângă perete din stânga altarului.

Prin bunătatea lui Dumnezeu, în parohia noastră, Liturghia este în general săvârșită de doi sau trei preoți și doi diaconi.

Preoții Parohiei noastre sunt părintele paroh Răzvan Ionescu, părintele Emilian Marinescu, părintele Nicolae Florea,  părintele Daniil Oltean, părintele Vasile Baciu, părintele Alexandru Gheorghiu, părintele Octavian Dabija și părintele Ciprian Rebrisorean (care acoperă în același timp ca slujire și alte parohii). Deseori avem bucuria să primim vizita și slujirea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Iosif sau a Preasfințitului Episcop Marc.

Diaconul (gr.”ajutor,asistent”) este un slujitor bisericesc atașat direct episcopului, ales prin hirotonie ca reprezentând prima formă și treaptă inferioară a slujirii preoțești în Biserică. Diaconul nu poate săvârși Sfintele Taine, dar ajută pe preot sau pe episcop în timpul slujbelor.3

Diaconii din parohia noastră sunt părintii Cristian Suciu și Mircea Baranov.

Tămâierea în timpul Liturghiei și al altor slujbe este un semn de cinstire a prezenței lui Dumnezeu. Tămâia este o jertfă a naturii adusă lui Dumnezeu, prin omul dreptcredincios. Prin fumul și mireasma ei, subliniază frumusețea actelor de cult, creează atmosfera de sfințenie și astfel ea se integrează în actul de slujire a lui Dumnezeu „ca un dar, ca o prețioasă ofrandă” și simbol al rugăciunii și faptei bune. „Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea Ta.” (Psalmul 140,2). Tămâia e simbol al rugăciunii de cinstire a lui Dumnezeu, dar și de implorare a Sfântului Duh.4

Îngenuncherea este o poziție de rugăciune. Credinciosul prin plecarea trupului înfățișează starea căzută a omului care a pierdut din cauza păcatului funcția de mijlocitor intre cer și pământ (simbolizată de starea dreaptă, în picioare). Îngenuncherea este semn al pocăinței și al supunerii depline. Omul îngenuncheat își asumă starea nefirească în care a ajuns din cauza păcatului, își plânge această stare, ca să redobândească starea de dinainte de păcat.

Starea dreaptă, verticală este și chipul bucuriei. Având în vedere că Duminica este ziua Învierii, noi nu trebuie sa îngenunchem în această zi.5

Rugăciuni și textul Liturghiei

Aici puteți găsi un exemplu din textele Liturghiei și ale principalelor rugăciuni: http://www.crestinortodox.ro/Liturghie/.

Alte slujbe săptămânale în parohia noastră:

Vecernia este slujba de seară. Semnificația liturgică a Vecerniei este slava cuvenită lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, cerând ajutorul pentru pacea nopții ce vine. „Cântarea Vecerniei înseamnă că lăudăm pe Făcătorul nostru, că am ajuns la sfârșitul zilei. De aceea, mulțumim pentru viața noastră, pentru hrană, pentru cugetele, cuvintele și faptele noastre. Ne rugăm să petrecem noaptea în pace, căci noaptea este ca un simbol al sfârșitului vieții noastre“ – Sfântul Simeon al Tesalonicului.6)

Vecernia are loc de obicei miercuri și sâmbătă începând cu ora 18:30.

Utrenia este ultimul dintre cele trei servicii divine care s-au format prin scindare din slujba de toată noaptea, obișnuită în Biserica primară, prima fiind Vecernia, iar a doua Miezonoptica. In cadrul privegherii antice, Utrenia se desfășura în ultima parte din declinul nopții, adică spre revărsatul zorilor.7

Utrenia are loc vinerea când avem Priveghere (Vecernie unită cu Utrenia) urmată de liturghie și sâmbăta sistematic în continuarea Vecerniei.

Referințe:

1.Ghidul creștinului ortodox de azi, Vasile Raduca, preot la biserica Kretzulescu din București, 2006

2.Wikipedia – Sfânta Liturghie http://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Liturghie 

3.Creștin Ortodox – Diacon http://www.crestinortodox.ro/dictionar-religios/diacon-85112.html

4.Creștin Ortodox – Tămâia http://www.crestinortodox.ro/liturgica/viata-liturgica/tamaia-96430.html 

5.Creștin Ortodox – Când se îngenunchează în biserica http://www.crestinortodox.ro/liturgica/viata-liturgica/cand-ingenuncheaza-biserica-120094.html 

6.Dicționar liturgic – Vecernia http://ziarullumina.ro/agenda-crestinului/dictionar-liturgic-69 

7.Creștin Ortodox – Utrenia http://www.crestinortodox.ro/liturgica/slujbele-seara/utrenia-70803.html 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *